KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Novares, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından tanımlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ile ilgili projelere özen gösteren sorumlu bir şirkettir. Novares özellikle şu konulara odaklanır:

 

  • Yoksulluğa son
  • Sağlık ve kaliteli yaşam
  • Nitelikli eğitim
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği 
  • İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

Bunlara ek olarak, ekiplerimiz şirket misyonumuzu tamamlayıcı nitelikte çeşitli yerel girişimleri de desteklemektedir. Çalışanlar kendi alanlarındaki bu girişimlerin başarılarına katkıda bulunmada aktif rol oynar.

Yenilikçilik politikamız aracılığıyla, yarının daha hafif, daha yeşil ve daha güvenli arabaları üzerinde çalışarak çevre ve daha geniş ölçekte dünya üzerinde etki yaratıyoruz.