RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ

Novares este o companie responsabilă, atentă la proiectele legate de cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) definite de Pactul Global al Națiunilor Unite. Novares se concentrează în special pe următoarele obiective:

 

  • Eradicarea sărăciei
  • Sănătate şi bunăstare corespunzătoare
  • Educaţie de calitate
  • Egalitatea sexelor 
  • Muncă în condiţii decente şi creştere economică

În plus, echipele noastre susţin o serie de iniţiative locale care sunt complementare misiunii noastre de afaceri. Angajaţii îşi asumă un rol activ în ceea ce priveşte contribuţia la aceste succese în domeniile lor.

Prin politica noastră de inovare, influenţăm mediul şi lumea întreagă lucrând la maşina de mâine: mai uşoară, mai ecologică şi mai sigură.