VÝHODY

PLATÍ TU ZÁSADA ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ

Počas náboru sa uchádzači o zamestnanie, ktorí sa hodia do našej firemnej kultúry, posudzujú na pracovné miesta podľa ich hlavných zručností a kompetencií.

Každý rok prijmeme približne 1 400 nových zamestnancov na dobu určitú aj neurčitú a najmeme viac ako 200 stážistov, ktorí sa zúčastňujú na projektoch, ktoré dláždia cestu k svetlej budúcnosti.

DOSIAHNITE SVOJ PLNÝ POTENCIÁL

Sme dynamická spoločnosť stvorená pre ambicióznych ľudí. Hľadáme motivovaných a kreatívnych profesionálov s nadšením pre vozidlá, inovácie a technológie.

Práca u nás vám ponúka až trojaké výhody:

 

 

■ 12 SKUPÍN PRACOVNÝCH MIEST

■ VIAC AKO 600 TYPOV PRACOVNÝCH MIEST

15 POUŽÍVANÝCH JAZYKOV

■ 43 % ŽIEN

■ 85 % NÁRODNOSTÍ SKUPINY JE ZASTÚPENÝCH

V TÍME VRCHNÉHO VEDENIA

 

 

■ 12 SKUPÍN PRACOVNÝCH MIEST

■ VIAC AKO 600 TYPOV PRACOVNÝCH MIEST

15 POUŽÍVANÝCH JAZYKOV

■ 43 % ŽIEN

■ 85 % NÁRODNOSTÍ SKUPINY JE ZASTÚPENÝCH

V TÍME VRCHNÉHO VEDENIA