VÝHODY

PLATÍ TU ZÁSADA ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ

Počas náboru sa uchádzači o zamestnanie, ktorí sa hodia do našej firemnej kultúry, posudzujú na pracovné miesta podľa ich hlavných zručností a kompetencií.

Každý rok prijmeme približne 1 400 nových zamestnancov na dobu určitú aj neurčitú a najmeme viac ako 200 stážistov, ktorí sa zúčastňujú na projektoch, ktoré dláždia cestu k svetlej budúcnosti.

DOSIAHNITE SVOJ PLNÝ POTENCIÁL

Sme dynamická spoločnosť stvorená pre ambicióznych ľudí. Hľadáme motivovaných a kreatívnych profesionálov s nadšením pre vozidlá, inovácie a technológie.

Práca u nás vám ponúka až trojaké výhody:

 

MEDZINÁRODNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť Novares je preferovaný partner výrobcov vozidiel v mnohých krajinách, v ktorých pôsobí. Naša silná medzinárodná prítomnosť prináša množstvo príležitostí.

K našim konkurenčným výhodám patrí svižné uskutočňovanie medzinárodných projektov. Do každého projektu sa zapájajú odborníci z rôznych odborov a rôznych národností. Náš sľub je vytvárať globálne prostredie, ktoré zamestnancom umožňuje učiť sa z pozorovania a komunikácie s ostatnými.

 

KULTÚRA DOSAHOVANIA VÝSLEDKOV CEZ USILOVNÚ PRÁCU

Sme presvedčení, že prostredníctvom spolupráce a odhodlania dosiahneme výsledky. Hľadáme ľudí so svižným zmýšľaním a nasadením. Svet automobilového priemyslu potrebuje ľudí, ktorí sa chopia inovatívneho nápadu a dosiahnu vynikajúci výsledok.

 

KULTÚRA ODBORNOSTI

Spoločnosť Novares má osvedčené postupy v automobilovom priemysle. Poskytujeme odborné prostredie, kde sa môžu zamestnanci rozvíjať, využívať e-learning a sieť odborníkov. Neustále posilňujeme nielen naše know-how, no aj know-how našich zamestnancov.

Naša kultúra odbornosti je naša investícia do budúcnosti.

 

■ 12 SKUPÍN PRACOVNÝCH MIEST

■ VIAC AKO 600 TYPOV PRACOVNÝCH MIEST

15 POUŽÍVANÝCH JAZYKOV

■ 43 % ŽIEN

■ 85 % NÁRODNOSTÍ SKUPINY JE ZASTÚPENÝCH

V TÍME VRCHNÉHO VEDENIA

 

 

■ 12 SKUPÍN PRACOVNÝCH MIEST

■ VIAC AKO 600 TYPOV PRACOVNÝCH MIEST

15 POUŽÍVANÝCH JAZYKOV

■ 43 % ŽIEN

■ 85 % NÁRODNOSTÍ SKUPINY JE ZASTÚPENÝCH

V TÍME VRCHNÉHO VEDENIA