HODNOTY SPOLOČNOSTI

Máme päť základných hodnôt, ktoré podporujú spôsob, akým pracujeme a akým naše tímy konajú. Tieto spoločné hodnoty predstavujú našu firemnú kultúru a obchodnú etiku. Sú to heslá, ktorými začleňujeme Prístup NOVARES do našich každodenných životov, a vystihujú víťazný postoj a konanie, ktoré nás vedie rovnakým smerom – aby sme pracovali ako jeden tím a dosahovali úspech.

Nezáleží, či sa k nám chcete pridať na pár mesiacov, pár rokov alebo či u nás strávite celú kariéru, práca v spoločnosti Novares znamená, že budete:

Konať s pozitívnou energiou

Pozitívna energia je predovšetkým o vášni a výkone, je o prijímaní výziev namiesto ich odmietania, znamená, že nikdy nepoviete nikdy a že budete zastávať prístup „to dokážem“. Táto hodnota vyžaruje energiu pre členov tímu a všetkým dodáva pocit, že dosiahnu úspech. Pozitívna energia vedie k pozitívnym výsledkom.

Preukazovať odvahu

Preukazovanie odvahy znamená, že sa odhodláte zdolať výzvu, že nebudete divák, ale hráč a že pôjdete do rizika. Znamená to mať odvahu skúšať, prijímať vlastné chyby, zodpovedať za ne a posúvať sa vpred k úspechu. Neznamená to, že budete čakať v úzadí, zaspíte na vavrínoch, no že prijmete zmeny, pôjdete príkladom a občas sa vydáte náročnou cestou namiesto tej ľahkej.

Zameriavať sa na výsledky

Nespúšťame oči z odmeny a ak povieme, že niečo spravím, tak to spravíme! Znamená to myslieť dopredu, predvídať a ubezpečiť sa, že z našej cesty za úspechom odstránime všetky prekážky. Stanovili sme si jasné ciele. Vieme, že vernosť zákazníkov vzniká na základe prevádzkovej dokonalosti a zavádzania inovácií.

Súčasťou jedného tímu

Jednotlivci najlepšie vynikajú v tíme a spolupráca znamená dôverovať tímu, že vám pomôže dosiahnuť výsledky. Navzájom si pomáhame, rešpektujeme a podporujeme sa, a to v organizácii aj mimo nej. Využívame výhody a učíme sa z rozmanitosti našej spoločnosti a zo všetkých našich postupov si odnášame to najlepšie. Zaväzujeme sa a spolupracujeme na dosahovaní spoločných cieľov. Riadime sa našimi zosúladenými postupmi a pravidlami.

Vážiť si transparentnosť

Veci označujeme pravými menami, s úctou, bez strachu, bez skrývania problémov a ich zhoršovania. Ak potrebujeme pomoc, aby sme prijali správne rozhodnutie, rýchlejšie vyriešili problémy a dosiahli úspech, požiadame o ňu. Transparentnosť spočíva v komunikácii s údajmi a faktami, v otvorenosti a jasnosti. Rešpektujeme etický kódex.