PODNIKOVÁ SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Novares je zodpovedná spoločnosť, ktorá sa venuje projektom súvisiacim so 17 cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) definovanými v globálnom pakte OSN. Spoločnosť Novares sa zameriava najmä na:

  • Žiadna chudoba
  • Kvalita zdravia a života
  • Kvalitné vzdelanie
  • Rodová rovnosť 
  • Dôstojná práca a ekonomický rast


Naše tímy okrem toho podporujú rôzne miestne iniciatívy, ktoré dopĺňajú naše obchodné poslanie. Zamestnanci v týchto oblastiach aktívne prispievajú k dosahovaniu úspechu.

Prostredníctvom našich zásad inovácie ovplyvňujeme životné prostredie a celý svet tak, že pracujeme na vytvorení auta budúcnosti: ľahšieho, ekologickejšieho a bezpečnejšieho.