DÔVODY, PREČO SI NÁS VYBRAŤ

STIMULUJÚCE PRÍLEŽITOSTI V KAŽDOM REGIÓNE NA SVETE

Práca v spoločnosti Novares znamená byť súčasťou skupiny s viac ako polstoročnými odbornými znalosťami v komplexnej a rozvíjajúcej sa oblasti.

Spoločnosť Novares vďaka svojim technickým a strojníckym pracoviskám v mnohých krajinách po celom svete prináša medzinárodné ponuky.

Je to šanca na budovanie kariéry v jednej spoločnosti s príležitosťami v každom sektore každý rok, riadeným kariérnym rastom s každoročnými hodnoteniami a hodnoteniami mobility, ako aj školiacimi programami na rozvoj zamestnancov v ich zvolenom odbore.

Nastúpite do spoločnosti, ktorá sa so svojimi tímami, zákazníkmi a partnermi snaží dosahovať prevádzkovú dokonalosť a zmeniť budúcnosť vozidiel, a teda do spoločnosti s podnikateľským duchom, ktorá je odhodlaná presadiť sa.

ŠANCA POZERAŤ NA VECI Z INÉHO UHLA KAŽDÝ DEŇ

Spoločnosť Novares pôsobí v dynamickom a rýchlo sa meniacom priemyselnom odvetví, v ktorom úspech poháňa prispôsobovanie sa premenlivým potrebám trhu, spoločnosti a životného prostredia. Spoločnosť sa spolieha na svižnosť práce a inovácie, aby sme mohli uspokojiť a prekonať požiadavky zákazníkov v automobilovom priemysle. Nástup do spoločnosti Novares predstavuje inovácie a budovanie budúcnosti.

PRÁCA V PROSTREDÍ PLNOM PODPORY A NAPLNENIA

Ceníme si a odmeňujeme zamestnancov, ktorí podporujú náš úspech. Náš multikultúrny globálny tím sa riadi súborom hodnôt, ktoré podporujú náš prístup k plneniu nášho poslania. Rozmanitosť medzi kultúrami, generáciami a disciplínami pomáha nášmu rozvoju. Chápeme, že budúcnosť netvoria jednotlivci, preto si vysoko vážime tímovú prácu a jednotlivcom pomáhame v tímoch vynikať.