VÁŠ RAST

PODPORUJEME ĽUDÍ K ÚSPECHU

V spoločnosti Novares sme presvedčení, že záleží na tom, čo robíte. Ponúkame zmysluplnú prácu, ktorá zlepšuje spôsob cestovania spotrebiteľov, a tým poskytuje lepší a bezpečnejší zážitok s menším vplyvom na životné prostredie.

V spoločnosti Novares považujeme zamestnancov za to najcennejšie aktívum. Spoločnosť sa preto zaviazala prinášať svojim spolupracovníkom hodnotu.

Zaviazali sme sa budovať kariéry našich zamestnancov a sprevádzať ich na ceste ich osobného rozvoja. Naše zásady vnútornej mobility znamenajú, že môžete využívať príležitosti pracovať v rôznych obchodných oblastiach, pričom vám s otvorenými pozíciami v skupine poskytujeme nástroje, ktoré zodpovedajú vašim zručnostiam a cieľom.

Ceníme si našich zamestnancov a miestni manažéri si vytvárajú priestor na odmeňovanie a rozvoj jednotlivcov v ich tímoch, oslavujú a uznávajú ich úspechy a rozvíjajú príležitosti.

Zameriavame sa na spoluprácu, aby sme sa podelili o vedomosti a skúsenosti a učili ako seba, tak aj ostatných. V roku 2019 strávil každý zamestnanec na školiacich kurzoch v priemere 15 hodín.

Zamestnanci majú každý rok individuálne pohovory, na ktorých so svojimi manažérmi a oddelením ľudských zdrojov hovoria o svojich úspechoch a rozvoji.