HODNOTY SPOLEČNOSTI

Máme pět základních hodnot, na kterých stojí náš způsob práce a chování našich týmů. Tyto sdílené hodnoty jsou ztělesněním naší firemní kultury a obchodní etiky. Jsou hesly pro integraci Novares‘ Touch do našeho každodenního života a shrnují osvědčené postoje a chování, které nás všechny směřují stejným směrem, pracovat jako jeden tým a dosahovat úspěchu.

Ať už se k nám chcete připojit na několik měsíců, pár let nebo na celou svou kariéru, práce ve společnosti Novares znamená:

JEDNAT s pozitivní energií

Mít pozitivní energii je především o vášni a výkonu, říkat ano výzvám spíše než ne, nikdy neříkat nikdy a mít přístup „to dokážeš udělat“. To je hodnota, která vyzařuje energii pro členy týmu a pomáhá každému cítit, že může cílů dosáhnout. Pozitivní energie vede k pozitivním výsledkům.

UKAZOVAT odvahu

Být odvážný je především o odvaze podstoupit výzvu, být hráčem a ne jen divákem a riskovat. Mít odvahu zkoušet, přijmout to, že můžete dělat chyby, poučit se z nich a jít dál k úspěchu. Nejde jen sedět a odpočívat na vavřínech, je třeba přijímat změny, jít příkladem a někdy se vydat obtížnou cestou místo snadné.

ZAMEROVAT se na výsledek

Očima sledujeme cíl, pokud řekneme, že doručíme, pak doručíme! Znamená to myslet dopředu, předvídat a dbát na to, abychom odstranili všechny překážky při dosahování našich cílů. Stanovujeme si jasné cíle. Víme, že loajalita zákazníků se rodí z provozní dokonalosti a zavádění inovací do výroby.

CHOVAT se jako jeden tým

Jednotlivci nejlépe září v týmu, spolupráce znamená důvěru v tým, který vám pomůže dosáhnout cílů. Pomáháme si, respektujeme a podporujeme se navzájem, uvnitř i vně naší organizace. Těžíme z rozmanitosti naší společnosti a učíme se z ní a ze všech našich postupů bereme to nejlepší. Přijímáme závazky a spolupracujeme na dosažení společných cílů. Řídíme se sladěnými procesy a pravidly.

HODNOTOVA transparentnost

Říkáme to tak, jak to je, s respektem, beze strachu, abychom nezakrývali problémy a nezhoršovali je. V případě potřeby žádáme o pomoc, která povede k lepšímu rozhodování, rychlejšímu řešení problémů a většímu úspěchu. Být transparentní znamená komunikovat s daty a fakty, být otevřený a jasný. Respektujeme etický kodex.