NOVARES' TOUCH

Každá společnost má svou vlastní kulturu a způsob, jak pracovat, ve společnosti Novares máme „Novares’ Touch“, který shrnuje, kdo jsme a jak pracujeme.

Společnost Novares učinila v tomto odvětví velký pokrok. Jsme společností s odbornými znalostmi, na které jsme hrdí, jsme zvědaví, důslední a řídíme se výsledky. Jsme nadšeni výzvami a těžíme z toho, že máme jasné standardy.

To, že máme Novares‘ Touch zahrnuje také globální vizi, jsme týmovými hráči, angažujeme se v mezinárodních projektech a zaměřujeme se na inovace.


Naším klíčem k úspěchu byla a bude naše vášeň pro automobilový průmysl.