SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ

Novares je odpovědná společnost, která věnuje pozornost projektům souvisejícím se 17 cíli udržitelného rozvoje (SDGs) definovanými v globálním paktu OSN. Novares se zaměřuje zejména na:

  • Odstranění chudoby
  • Zdraví a životní spokojenost
  • Kvalitní vzdělání
  • Rovnosti žen a mužů 
  • Důstojná práce a ekonomický růst

Kromě toho naše týmy podporují řadu místních iniciativ, které doplňují naši obchodní misi. Zaměstnanci aktivně přispívají k těmto úspěchům ve svých oblastech.

Prostřednictvím naší inovační politiky ovlivňujeme životní prostředí a širší svět tím, že pracujeme na voze budoucnosti: lehčím, zelenějším a bezpečnějším.