VÁŠ RŮST

EMPOWERING OUR PEOPLE TO SUCCEED

Ve společnosti Novares záleží na tom, co děláte. Nabízíme smysluplnou práci zlepšující způsob cestování spotřebitelů, což z něj dělá lepší a bezpečnější zážitek s menším dopadem na životní prostředí.

Ve společnosti Novares jsou naším nejcennějším aktivem naši zaměstnanci, proto se společnost zavázala své spolupracovníky příslušně ohodnocovat.

Jsme odhodláni podílet se na budování kariéry našich zaměstnanců a doprovázet je při jejich osobním rozvoji. Naše interní zásady mobility znamenají, že máte přístup k příležitostem pracovat v různých obchodních oblastech a získáte přístup k nástrojům, které odpovídají vašim dovednostem a cílům s otevřenými pozicemi ve skupině.

Vážíme si našich zaměstnanců a místních manažerů, kteří potřebují prostor na odměňování a rozvoj jednotlivců ve svých týmech, a to oslavami a oceněním za úspěchy i možnosti rozvoje.

Zaměřujeme se na spolupráci, abychom sdíleli znalosti a zkušenosti, učili se a byli školeni. V roce 2019 strávil každý zaměstnanec na školeních v průměru 15 hodin.

Zaměstnanci každý rok vedou individuální rozhovory, aby diskutovali o svých úspěších a vývoji, se svými manažery a s oddělením lidských zdrojů.