PREDNOSTI

POSLODAVAC JEDNAKIH ŠANSI

Tokom procesa selekcije kandidati koji su prikladni za kulturu naše kompanije se uzimaju u obzir za pozicije koje odgovaraju njihovim klučnim veštinama i kompetencama.

Svake godine zaposlimo oko 1400 novih radnika na ugovore na neodređeno vreme i preko 200 naučnika koji žele da doprinesu projektima kojima se polažu temelji za svetlu budućnost.

OSTVARI SVOJ PUNI POTENCIJAL

Mi smo dinamična kompanija stvorena za ambiciozne ljude. Tražimo motivisane, kreativne stručnjake koji imaju strast prema autobmobilima, inovacijama i tehnologiji.

Radeći sa nama, imaćeš 3 prednosti:

 

 

■ 12 PORODICA RADNIH MESTA

■ PREKO 600 VRSTA RADNIH MESTA

GOVORIMO 15 JEZIKA

■ 43 % ŽENA

■ 85 % NACIONALNOSTI GRUPE JE ZASTUPLJENO

U MENADŽMENTU NAJVIŠEG NIVOA

 

 

■ 12 PORODICA RADNIH MESTA

■ PREKO 600 VRSTA RADNIH MESTA

GOVORIMO 15 JEZIKA

■ 43 % ŽENA

■ 85 % NACIONALNOSTI GRUPE JE ZASTUPLJENO

U MENADŽMENTU NAJVIŠEG NIVOA