PREDNOSTI

POSLODAVAC JEDNAKIH ŠANSI

Tokom procesa selekcije kandidati koji su prikladni za kulturu naše kompanije se uzimaju u obzir za pozicije koje odgovaraju njihovim klučnim veštinama i kompetencama.

Svake godine zaposlimo oko 1400 novih radnika na ugovore na neodređeno vreme i preko 200 naučnika koji žele da doprinesu projektima kojima se polažu temelji za svetlu budućnost.

OSTVARI SVOJ PUNI POTENCIJAL

Mi smo dinamična kompanija stvorena za ambiciozne ljude. Tražimo motivisane, kreativne stručnjake koji imaju strast prema autobmobilima, inovacijama i tehnologiji.

Radeći sa nama, imaćeš 3 prednosti:

 

INTERNACIONALNA IZLOŽENOST

Novares je preferirani partner proizvođača automobila u mnogim zemljama u kojima posluje. Naša snažna internacionalna prisutnost pruža obilje prilika.

Jedna od naših konkurentskih prednosti je preduzimanje internacionalnih projekata na agilan način. U svakom projektu postoje stručnjaci iz različitih disciplina i različitih nacionalnosti. Naše obećanje je da ćemo da stvorimo globalne okoline koje našim zaposlenicima omogućavaju da uče iz svoje izloženosti i interakcije sa drugima.

 

KULTURA "ŽESTOK RADNIK, ŽESTOK IGRAČ"

Ubeđeni smo da se rezultati postižu timskim radom i posvećenošću. Tražimo ljude sa agilnim misaonim sklopom i predanošću. U svetu automobilske industrije su potrebni ljudi koji slede inovativnu ideju i proizvode sjajne rezultate.

 

KULTURA STRUČNJAKA

Novares ima najbolje prakse u automobilskoj industriji. Pružamo okolinu stručnog znanja, gde zaposlenici mogu da se razvijaju uz e-učenje i pristup mreži stručnjaka. Neprestano jačamo naša praktična znanja i ona naših zaposlenika.

Naša kultura stručnjaka je investicija u našu budućnost.

 

 

 

■ 12 PORODICA RADNIH MESTA

■ PREKO 600 VRSTA RADNIH MESTA

GOVORIMO 15 JEZIKA

■ 43 % ŽENA

■ 85 % NACIONALNOSTI GRUPE JE ZASTUPLJENO

U MENADŽMENTU NAJVIŠEG NIVOA

 

 

■ 12 PORODICA RADNIH MESTA

■ PREKO 600 VRSTA RADNIH MESTA

GOVORIMO 15 JEZIKA

■ 43 % ŽENA

■ 85 % NACIONALNOSTI GRUPE JE ZASTUPLJENO

U MENADŽMENTU NAJVIŠEG NIVOA