Upravljanje projektima

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

U Novaresu voditelji projekata žongliraju sa planovima, održavaju timski rad projektnih timova i proizvodnih pogona. Od njih zavisi da li će svi ostvariti svoje ciljeve kvaliteta, ispuniti rokove isporuke i postići budžetne i projektne ciljeve. Sa agilnošću i inovacijama naši voditelji projekata izgrađuju timove koji su uspešni – više interesnih grupa, više disciplina, više nacionalnosti - projekti koje isporučujemo na vreme i u okviru budžeta.

POGLEDAJ ŠTA NOVARES MOŽE DA TI PONUDI

U korporaciji Novares možeš da pronađeš ispunjavajuću i izazovnu karijeru.Najnovije prilike pogledaj u nastavku.

Pokazuje se 1 posao