TVOJ RAST

OSNAŽIVANJE NAŠIH LUDI NA USPEH

U Novaresu mislimo da je važno šta radiš. Nudimo smislen posao, poboljšanje načina na koji potrošači putuju, njegovo pretvaranje u bolje i sigurnije iskustvo s manje uticaja na okolinu.

U Novaresu su naša najdragocenija imovina upravo naši zaposlenici, pa je kompanija posvećena donošenju vrednosti svojim stručnim saradnicima.

Posvećeni smo izgradnji karijera naših zaposlenika i njihovom praćenju u njihovom ličnom razvoju. Naša interna politika mobilnosti znači da možeš da pristupiš prilikama za rad u različitim poslovnim oblastima, a to ti daje alate koji odgovaraju tvojim veštinama i ciljevima sa slobodnim pozicijama unutar Grupe.

Cenimo naše zaposlenike, a lokalni menadžeri ulažu vreme u nagrađivanje i razvoj pojedinaca u svojim timovima, sa proslavama i priznanjem dostignuća, kao i prilikama za dalji razvoj.

Koncentrišemo se na saradnju, razmenu znanja i iskustava, učenje i trening. 2019. godine svaki zaposlenik je proveo u proseku 15 časova na trening tečajevima.

Svake godine vodimo razgovor sa svakim zaposlenikom i diskutiramo njihova dostignuća i razvoj sa njihovim menadžerima i Kadrovskom službom.