Razvijanje proizvoda

RAZVIJANJE PROIZVODA

Naša misija u preduzeću Novares je da razvijamo inovativne proizvode i sisteme: da razvijamo zelenu mobilnost, nova pogonska rešenja (plastična umesto metalna DNK), intuitivna i bezbedna korisnička sučelja, nova iskustva za vozače i putnike za zdravlje, dobrostanje, bezbednost i komfor.
To su glavni izazovi sa kojima moramo da se suočimo u konstrukciji automobila budućnosti.

Naši inžinjeri podstiču inovacije i identifikuju rešenja izazova naših klijenata, i ta rešenja čine lakšima, jeftinijima, lukavijima i bržima.

Tražimo ljude sa strašću prema automobilskoj industriji, sa jakom motivacijom i entuzijazmom prema inovacijama i razvijanju pragmatičnih rešenja.

POGLEDAJ ŠTA NOVARES MOŽE DA TI PONUDI

U korporaciji Novares možeš da pronađeš ispunjavajuću i izazovnu karijeru.Najnovije prilike pogledaj u nastavku.

Pokazuje se 1 posao