KORPORACIONA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Novares je odgovorna kompanija koja je pažljiva na projekte povezane sa 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) definisanih Globalnim dogovorom Ujedinjenih nacija. Novares se posebno koncentriše na:

  • Politiku bez siromaštva
  • Dobro zdravlje i blagostanje
  • Kvalitetno obrazovanje
  • Jednakost polova 
  • Pristojan rad i ekonomski rast

Osim toga, naši timovi podržavaju i niz lokalnih incijativa koje dopunjavaju našu poslovnu misiju. Zaposlenici igraju aktivnu ulogu u doprinošenju tim uspesima u svojim oblastima.

Zahvaljujući našoj inovacionoj politici, imamo uticaja na okolinu i širi svet jer radimo na automobilima budućnosti: lakšim, zelenijim i sigurnijim.