NAŠI LJUDI NAJBOLJE GOVORE O NAMA 

Rad u Novaresu znači doživljavanje svakodnevnih izazova i emocija koje stvaraju strast prema onome šta radiš.

#PONOSANNARADUNOVARESU

#PONOSANNARADUNOVARESU