Kvalitet, zdravlje i bezbednost

KVALITET, ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

U Novaresu smatramo da je osnov rad u bezbednoj okolini. Naši uposlenici i pozicije zadužene za zdravlje i bezbednost su posvećeni tom cilju. Zato oni nadziru sopstveni sistem upravljanja.

U zahtevnom i izrazito konkurentskom sektoru moramo da gradimo održive odnose sa klijentima na visokom nivou kvaliteta. Ljudi na pozicijama upravljanja kvalitetom moraju da definišu i garantuju sisteme i standarde, kao i da upravljaju alatima za poboljšavanje.

Tražimo ljude sa dvostrukim kompetencama i u bezbednosti i u kvalitetu, osetljive na bezbednosne aspekte i izrazito jako orijentisane na kupce, sa veštinama logičkog razmišljanja, fokusirane na sprečavanje i rešavanje problema.

POGLEDAJ ŠTA NOVARES MOŽE DA TI PONUDI

U korporaciji Novares možeš da pronađeš ispunjavajuću i izazovnu karijeru.Najnovije prilike pogledaj u nastavku.

Prikazuje se 1 do 5 od 5 poslova