Informacioni sistemi

INFORMACIONI SISTEMI

U višekezičnoj, interdisciplinarnoj kompaniji, gde su brzina i agilnost ključne, naši IT sistemi moraju da budu dovoljno fleksibilni da odgovore na potrebe, ali opet dovoljno jednoliki u celom poslovanju, sa globalnim politikama i vlašću. Naši IT timovi čuvaju gol naših digitalnih sistema, štite kompaniju, ali i olakšavaju preduzeću Novares efikasnije poslovanje.

POGLEDAJ ŠTA NOVARES MOŽE DA TI PONUDI

U korporaciji Novares možeš da pronađeš ispunjavajuću i izazovnu karijeru.Najnovije prilike pogledaj u nastavku.

Pratite poslove u ovoj kategoriji