Purchasing-RS

NABAVA

Naši timovi za nabavu definišu politike nabave, u skladu sa našim etičkim pravilima, i razvijaju partnerstva sa našim dobavljačima. Kombinišu zahteve prema visokom kvalitetu sa finansijskim ciljevima.
Popunjavamo pozicije na internacionalnom i lokalnom nivou.

POGLEDAJ ŠTA NOVARES MOŽE DA TI PONUDI

U korporaciji Novares možeš da pronađeš ispunjavajuću i izazovnu karijeru.Najnovije prilike pogledaj u nastavku.

Prikazuje se 1 do 3 od 3 poslova